Výrobu vitráži realizujeme všetkými, v tejto oblasti známymi technikami, či už pôvodnými, akými pracovali pred stáročiami naši predkovia alebo novodobejšími. Preto ponúkame vitáže vyrobené:

  • zasklievaním do olovených profilov
  • zasklievaním do mosadzných profilov
  • zasklievaním do medených profilov
  • zasklievaním do cínu

Ukážky prác - fotografické vzorky